TOYOTA堆高機
TOYOTA堆高機
柴油規格1噸~3.5噸
柴油規格3.5噸~4.5噸
電動立式規格1噸~3噸
電動座式規格1噸~3噸
合力堆高機
合力堆高機全系列產品
合力HELI堆高機簡介
倉儲物料架
倉儲物料架
NICHIYU三菱堆高機
力至優(NYK)堆高機
NYK立式電動1~2.5噸規格
NYK座式電動1~3噸規格
三菱堆高機
三菱柴油1.5~3噸規格
三菱柴油4~5.5噸規格
TOYOTA堆高機 | PRODUCT
主要規格表 | 柴油規格堆高機1噸~3.5噸
車型 8FD10 8FD15
8FD20
引擎型式
1DZ-III 1DZ-III 1DZ-III,2Z,3Z
引擎型式
kg
1,000
1,500 2,000
荷載中心
mm
500
500 500
全寬
mm 500
1,070 1,155
最小迴轉半徑(外側)
mm 1,910
1,990 2,200
全高(含護頂架)
mm 2,080
2,080 2,110
全長(不含貨叉) mm 2,245 2,290 2,560
車型 8FD25
8FD30
引擎型式
1DZ-III,2Z,3Z 1DZ-III,2Z,3Z
引擎型式
kg
2500 3,000
荷載中心
mm
500 500
全寬
mm 1,155 1,240
最小迴轉半徑(外側)
mm 2,280
2,430
全高(含護頂架)
mm 2,110
2,170
全長(不含貨叉) mm 2,635 2,795
引擎規格表 | 柴油規格堆高機1噸~3.5噸
引擎型式 Toyota 1DZ-III
柴油
Toyota 2Z
柴油
Toyota 3Z
柴油
排氣量 cc 2,486 3,469 3,469
最大馬力(JIS) ps/rpm 55/2,400 66/2,200 66/2,200
最大扭力 N-m/rpm 17/1600 22/1600 22/1600