TOYOTA堆高機
TOYOTA堆高機
柴油規格1噸~3.5噸
柴油規格3.5噸~4.5噸
電動立式規格1噸~3噸
電動座式規格1噸~3噸
合力堆高機
合力堆高機全系列產品
合力HELI堆高機簡介
倉儲物料架
倉儲物料架
NICHIYU三菱堆高機
力至優(NYK)堆高機
NYK立式電動1~2.5噸規格
NYK座式電動1~3噸規格
三菱堆高機
三菱柴油1.5~3噸規格
三菱柴油4~5.5噸規格
三菱堆高機 | PRODUCT
主要規格表 | 柴油規格堆高機4~5.5噸
  項     目 概     要 單位 4-5.5噸柴油堆高機
種類   機型     FD40N FD45N FD50N FD55N
1 額定舉升重量   kg 4000 4500 5000 5500
2 荷載中心 LC mm 500 500 600 600
尺寸 3 操作高度 H3+S   3350 3350 3360 3360
4 自由升程 H2+S mm 150 150 160 160
5 貨叉尺寸 mm 1070 1070 1070 1070
6 長度 全長(不含貨叉) mm 3000 3130 3310 3360
7 寬度 全寬 mm 1415 1460 1460 1460
8 高度 頂護架 mm 2250 2250 2250 2250
9 最小迴轉半徑 Wa mm 2580 2730 2890 2940
性能 10 行駛速度 負載/空載 km/hr 21.5 21 21 21
11 貨叉提升速度 負載/空載 mm/s 550/610 550/610 470/530 470/530
  12 重量   kg 5920 6330 7300 7640
引擎 13 排氣量 c.c c.c 4996 4996 4996 4996
14 額定出力 kw/rpm   57.5/2300 57.5/2300 57.5/2300 57.5/2300
15 最大扭力 Nm/rpm   260/1700 260/1700 260/1700 260/1700