TOYOTA堆高機
TOYOTA堆高機
柴油規格1噸~3.5噸
柴油規格3.5噸~4.5噸
電動立式規格1噸~3噸
電動座式規格1噸~3噸
合力堆高機
合力堆高機全系列產品
合力HELI堆高機簡介
倉儲物料架
倉儲物料架
NICHIYU三菱堆高機
力至優(NYK)堆高機
NYK立式電動1~2.5噸規格
NYK座式電動1~3噸規格
三菱堆高機
三菱柴油1.5~3噸規格
三菱柴油4~5.5噸規格
倉儲物料架 | Storage rack
窄巷式貨物架簡介

將重型橫樑式貨架的通道縮小,配合特殊堆高機依軌道行駛,加大儲存密度,使儲存空間垂直化,即成為窄巷式貨架。